මුල් පිටුව ජා. ක. සං. සහාය

ක්‍රියාවලියට ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ සහාය

ප්‍රතිපත්තිය සාර්ථකව සකස්කිරිම තහවුරු වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය පුළුල් සහයෝගයක් ලබාදෙයි. ඒවාට පහත සඳහන් දේ ඇතුලත්ය:

  • ප්‍රතිපත්ති ලියවිල්ල සකස් කිරීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන්ගේ ලේකම් කාර්යාලයට මූලිකත්වය දීම සඳහා ක්‍රියාවලි කළමනාකරණ සහාය ලබාදීම.
  • සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක (MDGs) සහ ගෝලීය රැකියා න්‍යාය පත්‍රය වැනි ගෝලීයව එකඟවූ න්‍යාය පත්‍රය පදනම් වූ ප්‍රතිපත්ති ලියවිල්ලට තාක්‍ෂණික යෙදවුම් සැපයීම.
  • ප්‍රතිපත්ති ලියවිල්ල සකස් කිරීමේදී ජාතික සුනිසි මෙහෙවර පිළිබිඹු වීම සඳහා සහාය සැපයීම.
  • අනෙකුත් රජයේ අමාත්‍යාංශ, ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය ආයතන, සේව්‍ය සංවිධාන, සේවක සංවිධාන, අධ්‍යයන ආයතන සහ වෘත්තීය ආයතන ආදී හවුල්කරුවන් රාශියක් සමඟ ජාතික හා ‍ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පුළුල් විචාර්යයන්ට පහසුකම් සැලසීම.

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා මෙරට අධ්‍යක්‍ෂ ඩොංග්ලින් ලී මහතාගේ පණිවුඩය:

වේගයෙන් වෙනස්වන ආර්ථික අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල විය හැකි පුළුල් පදනමේ නිපුණතා ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයට තිබිය යුතු බවද ගෝලීයකරණයේ නිෂේධ බලපෑම් නොපිට පෙරලීම සඳහා සහපත් අධ්‍යාපනයක් සහ පුහුණු කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති සහ ශ්‍රම වෙළඳපොළ ප්‍රතිපත්ති තුළින් වැදගත් මෙවලමක් සැපයිය හැකිය යන්න ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය විශ්වාස කරයි. ඒ සමඟම දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ශ්‍රම වෙළඳපොළේ පැනනඟින අවස්ථාවලින් ප්‍රයෝජනය ගැනීම සඳහා ජනයා දැනුමෙන් හා නිපුණතාවයෙන් සන්නද්ධ විය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේ උග්‍ර අවස්ථාවකට එළඹ සිටියි. සමස්ථ විරැකියාව පහත වැටී ඇති අතර, නොයෙකුත් අභියෝග තවමත් ඉතිරිව තිබේ; ඉලක්කගත මැදිහත්වීම් අවශ්‍ය වන්නේය. විශේෂයෙන් උගත් තරුණයන් අතර විරැකියා ඉහල තලයක පවතිද්දී තරුණ අය සහ කාන්තාවන් අතර විරැකියාව ද ඉහල තලයන්හි පවතී. තවද රැකියාවේ නියුතු අයගෙන් 60%කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇත්තේ අවිධිමත් අංශයේය. මෙයින් හැඟවෙන්නේ ඉහල මට්ටමක අවදානමක් සහ වැඩකරන දුප්පතුන් ඉහල ප්‍රතිශතයක් සිටින බවය. මෙහිදී ජාතික මානව සම්පත් හා රැකියා ප්‍රතිපත්තිය, සේවකයින් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට යහපත් වැඩකරන තත්වයන්, වේතන මෙන්ම සමාජ ආරක්‍ෂණය තහවුරු වන අයුරින් ව්‍යවසායයන්හි තරඟකාරිත්වය වැඩිදියුණු කරමින් ශ්‍රම බලකාය සේවයේ යෙදවිය හැකි බව සහ ඉල්ලුම හා සැපයුම ගලපමින් හා ශ්‍රම වෙළඳපොළ සහ රැකියා ඇතිකිරීම ප්‍රවර්ධනය කරමින් ශ්‍රම වෙළඳපොළ සංවර්ධනය කිරීමේ වැදගත් භූමිකාවක් ඉටුකිරීම අවශ්‍ය වන්නේය.

මෙම ප්‍රතිපත්තිය, මානව සම්පත් හැකියාවන් රට තුළ උපරිම ලෙස උපයෝගී කරගැනීමත් සියලුදෙනාටම සුනිසි මෙහෙවරක් ලබාදීමත් තහවුරුවන පදනමක් වනු ඇත. සම්පූර්ණකොට පිළිගත් විටදී මෙම ප්‍රතිපත්තිය පූර්ණ ලෙස ක්‍රියාත්මක කරනු ඇතැයි මම අවංකවම බලාපොරොත්තු වෙමි.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 ඔක්තෝබර් 10 වෙනි සදුදා, 05:01  

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්